ထိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွာက်င္းပတဲ့ ေလးႀကိမ္ေျမာက္အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးထိပ္ သီးအစည္းအေ၀းကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)က အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးေအဂ်င္စီေတြက ကိုယ္စားလွယ္(၃၅၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို အင္ဒိုနီး႐ွားနဲ႔ ၾသစေတးလ်ေငြေၾကးေထာက္လွမ္းေရးယူနစ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး႐ံုးက အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၆)ရက္ကေန(၈)ရက္ထိ(၃)ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ထိုင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ "၀ိသာႏူး ကရီယာနမ္"က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ကိစၥရပ္ေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတိုးတက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္က်င္းပခဲ့တာပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈအုပ္စုနဲ႔ ဆိုင္ဘာရာဇ၀တ္အဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ဘ႑ာေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြအေပၚ ေလ့လာမႈေတြနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြဖလွယ္တာကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔လည္း "၀ိသာႏူး"က ေျပာပါတယ္။

 

Related News