အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြက္က်င္းပတဲ့ ေဆာ္ေပၚလိုေမာ္ေတာ္႐ွိဳးကားျပပြဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔သင့္ ေလ်ာ္တဲ့ကားေတြကိုခင္းက်င္းျပသထားၿပီး အဲဒီျပပြဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားကားကုမၸဏီေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕လွ်ပ္စစ္ကားေတြကို ပထမဆံုးအေနနဲ႔ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါတယ္။  အခုျပထားတဲ့မိသားစုစီးကားကို ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာအေျခစိုက္ထားတဲ့ေတာင္ကိုရီးယားကားကုမၸဏီတစ္ခုကထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ဒီကားကိုအသံုးျပဳရမယ့္ကားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အဲဒီကုမၸဏီကစီစဥ္က်င္းပဖို႔႐ွိေနပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံက ကားအသံုးျပဳေတြအတြက္ ကားၿပိဳင္ပြဲေတြကိုစီစဥ္ေပးၿပီးေတာ့ ဘရာဇီးမွာဒုတိယေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အဲဒီကားအ မ်ိဳးအစားကို ေရာင္းအားျမွင့္တင္သြားဖို႔ ကုမၸဏီဘက္ကစီစဥ္ေနပါတယ္။

အေမရိကတိုက္အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္ မွာ အႀကီးဆံုးကားျပပြဲျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ေပၚလိုေမာ္တာ႐ွိဳးရဲ႕အခုႏွစ္ျပပြဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ကားေတြကိုျပသထား တာပါ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြအတြက္ပိုၿပီးအဆင္ေျပတဲ့ မိသားစုစီးအေသးစားကားေတြရဲ႕အခန္းက႑က ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာပို ၿပီးေနရာရလာေစဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေ၀မွ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အနာဂတ္နည္းဗ်ဴဟာေတြကို မိတ္ဆက္ဖို႔ ဒီကားျပ ပြဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားကားကုမၸဏီေတြကႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။ ဘရာဇီးမွာ ေရာင္းအားေရာ၊ ထုတ္လုပ္ထားတာေရာေပါင္းရင္ ကားစီးေရတစ္သန္းကိုထုတ္လုပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ဘရာဇီးေစ်းကြက္မွာ အေျခခ်ႏုိင္ေအာင္ွာ အေျခခ်ႏုိင္ေအာင္ ေတာင္ကိုရီးယားကားကုမၸဏီေတြက ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္။

 

Related News