ဇီ၀ေလာင္စာနဲ႔ယာဥ္ေတြေမာင္းႏွင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ထူးဆန္းတဲ့ကိစၥမဟုတ္ေတာ့ေပမဲ့ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ စြမ္းအင္သစ္ တစ္မ်ိဳးကို ၀ိုင္ေဖာက္ၿပီးက်န္တဲ့စပ်စ္သီးေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေလာင္စာဆီသစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ အကြီတိန္းေဒသမွာ စပ်စ္သီးအႂကြင္းအက်န္ေတြကရတဲ့ေလာင္စာကိုသံုးၿပီး ဘတ္စ္ကားတစ္စီးေမာင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလာင္စာတစ္လီတာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၅)ဆင့္ပဲကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး (၈)ႏွစ္ၾကာသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္တာပါ။ အကြီတိန္းေဒသဟာ ၀ိုင္ေဖာက္တဲ့ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေဒသမွာ စပ်စ္သီးအ ႂကြင္းအက်န္ေတြေပါပါတယ္။

စပ်စ္သီးအႂကြင္းအက်န္ေတြကို ဇီ၀အီသေနာအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ရလာတာကိုေလာင္စာအျဖစ္အ သံုးျပဳတာပါ။ အဲဒီေလာင္စာအသံုးျပဳတာကို ဘတ္စ္ကားစီးသူေတြကလည္း အံ့ၾသေနၾကပါတယ္။ ဂ်ီ႐ြန္ေဒးၿမိဳ႕မွာ႐ွိတဲ့ကုမၸဏီ တစ္ခုက ဇီ၀အီသေနာေတြကို ပမာဏအမ်ားႀကီးထုတ္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ သူတို႔ဖန္တီးတဲ့ပံုစံက စပ်စ္သီးအႂကြင္းအက်န္ ေတြကို အယ္ကိုေဟာအၾကမ္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ေပါင္းခံၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္မႈပိုနည္းတဲ့ေလာင္စာကိုရဖို႔ ေရေတြကိုဖယ္ထုတ္လိုက္တာပါ။ ဓာတ္ဆီဆိုင္ေတြမွာလည္း ဇီ၀အီသေနာက တစ္လီတာကို (၈၅)ဆင့္ေလာက္ပဲ႐ွိေနတာ ေၾကာင့္ ေစ်းသက္သာၿပီး အသံုးျပဳသူလည္းမ်ားေနပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ဇီ၀အီသေနာေလာင္စာနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အင္ဂ်င္ ကို ဆီြဒင္ကုမၸဏီတစ္ခုကပဲတင္သြင္းေနတာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုေတာ့ အသံုးမျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး။

 

 

 

 

 

 

 

 

Related News