တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႕ (ASEAN)အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွာ နက္႐ိႈင္းၿပီးျမင့္မားတဲ့မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ဆံေရးကိုျမွင့္တင္ၾကဖို႔ တ႐ုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းက(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။  ႏို၀င္ဘာလ(၁၄) ရက္က စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့တ႐ုတ္-အာဆီယံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (၂၁)ႏွစ္ေျမာက္ထိပ္သီး အ စည္းမွာ လီခက်င္း ကေျပာခဲ့တာပါ။ 

တ႐ုတ္-အာဆီယံ ပညာေတာ္သင္ဆုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တည္ေထာင္မွာျဖစ္ၿပီး  သုေတသနနဲ႔ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက လူငယ္(၁၀၀၀)ခန္႔နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံကအျခားထူးခြ်န္ တဲ့လူငယ္(၁၀၀၀)ကို ဖိတ္ေခၚမွာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ဖို႔  တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ကိုလည္း လီခက်င္းကအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။

သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈနွိမ္နင္းေရးေတြ မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ကိုလည္း လီကေျပာခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ  တ႐ုတ္-အာဆီယံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ(၂၀၃၀)ကိုအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာတီထြင္ ဆန္းသစ္မႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လည္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News