အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္က အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္တို႔ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားအေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈေတြကိုေခတၱရပ္ထားဖို႔ သေဘာတူထားခဲ့တာေၾကာင့္ အာ႐ွေစ်းကြက္မွာ တိုးတက္မႈေတြ ႐ွိလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ၊ ေဘြႏိုေအရိစ္ၿမိဳ႕မွာ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္က အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္ တို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈေတြကိုေခတၱရပ္ထားဖို႔သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးစီးပြားႏိုင္ငံ (၂)ႏုိင္ငံၾကားက ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးကိုပါထိခိုက္ ေစခဲ့ပါတယ္။

အေကာက္ခြန္တိုး ေကာက္မႈေတြကို ရက္(၉၀)ၾကာရပ္ထားဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔သေဘာတူထား တာပါ။ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈရပ္ထားေရး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အာ႐ွေစ်းကြက္ မွာ တိုးတက္မႈေတြ႐ွိလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္အညႊန္းကိန္းေတြအရ အေစာပိုင္းမွာ ေစ်းကြက္ တိုးတက္မႈ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ေစ်းကြက္ အညႊန္းကိန္းေတြမွာ(၁)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တိုးတက္လာတာပါ။ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈရပ္ထားေရးသေဘာတူညီခ်က္က သိ သာထင္႐ွားတဲ့တိုးတက္မႈလို႔ေတာ့မထင္ပါဘူး၊ ဒါက ေခတၱအေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈရပ္ထားေရးသေဘာတူညီခ်က္သက္သက္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဘဏ္ ကုမၸဏီက အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာ႐ွင္ မာဆာမီခ်ီ အဒါခ်ီကေျပာပါတယ္။

အခုႏွစ္ဇူလိုင္လကတည္းက အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ၾကားကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ကတင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ (၂၅၀)ဖိုးကို အေမရိကန္ဘက္ကအခြန္တိုးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဘက္ကတင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ(၁၁၀)ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ဘက္ကလည္းအခြန္တိုးေကာက္ခဲ့တာပါ။ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈရပ္ထားတာေၾကာင့္ လာမယ့္(၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြဟာ (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

 

 

Related News