ကက္စပီယန္ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း  (၅)ႏိုင္ငံကကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဇာဘိုင္ခ်န္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘာကူမွာကက္စပီယန္ပင္ လယ္ရဲ႕ ဇီ၀အရင္းအျမစ္ေတြ  ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ အသံုးခ်ဖို႔ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာဘာလ(၁)ရက္က က်င္းပခဲ့ပါ တယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ အီရန္၊ အဇာဘိုင္ခ်န္၊ ႐ု႐ွား၊  တာ့ခ္မင္နစၥတန္နဲ႔ ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံတို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကက္စပီယန္ပင္လယ္မွာ ဇီ၀အရင္းအျမစ္ေတြထိန္းသိမ္းဖို႕နဲ႕  အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ဖို႕နည္းလမ္းေတြ႐ွာေဖြခဲ့ၾကပါ တယ္။ ကက္စပီယန္ပင္လယ္ထဲမွာစီးပြားျဖစ္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈကိုဆန္႔က်င္ဖို႔လည္း  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကက္စပီယန္ ပင္လယ္ထဲမွာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း တရားမ၀င္စီးပြားျဖစ္ ဧရာမငါးႀကီးမ်ိဳးစိတ္ေတြဖမ္းဆီးမႈကိုဆက္လက္ပိတ္ပင္ဖို႔  အီရန္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းက ႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာနမွဴးမိုတီးဇက္မဟန္ေပါကေျပာပါတယ္။  ကက္စပီယန္ပင္လယ္ထဲမွာတ ရားမ၀င္ ငါးႀကီးမ်ိဳးစိတ္ေတြဖမ္းဆီးမႈပိတ္ပင္တာကို(၂၀၁၀)ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ အစည္း အေ၀းအတြင္းမွာ အီရန္ႏိုင္ငံက ကက္စပီယန္ပင္လယ္မွာ ဇီ၀အရင္းအျမစ္ေတြထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႕ အသံုးခ်ဖို႔ ေကာ္မတီအစည္းအ ေ၀းဥကၠဌ တာ၀န္ကို (၂)ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လည္းသေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News