တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္လူခ်န္ေကာင္္တီက ဟန္နီလူမ်ိဳးအုပ္စုက ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္မွာ နွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အျဖစ္ ႐ိုးရာအစားအ ေသာက္ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လူခ်န္ေကာင္တီက ဟန္နီလူမ်ိဳးအုပ္စုက ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အျဖစ္ ႐ိုးရာ အစားအေသာက္ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ကက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စားပြဲေပါင္း(၄၀၀၀)ခန္႕ကို  လမ္းအစအဆံုးခင္း က်င္းထားၿပီး အစားအေသာက္ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစားအေသာက္ပြဲေတာ္မွာေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲနဲ႔ အကေတြပါ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မီသားစုတစ္စုခ်င္းစီကအေကာင္းဆံုးဟင္းလ်ာေတြကို စားပြဲေပၚကိုယူ ေဆာင္လာၿပီး သူတို႔ရဲ႕အခ်က္ အျပဳတ္ကြ်မ္းက်င္မႈကိုျပသခဲ့ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့သီလနဲ႔ ဂုဏ္သေရ႐ွိတဲ့လူႀကီးတစ္ဦးက နဂါးဦးေခါင္းထိုင္ခံုေ႐ွ႕က အစားအေသာက္ဖြင့္ပြဲကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြအျပင္ ကမၻာတစ္၀န္းကဧည့္သည္ေတြကိုပါ ထူးျခားတဲ့ဟန္နီအစား အေသာက္ေတြနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြက ဆြဲေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စားပြဲတစ္ခုခ်င္းေပၚကအစားအေသာက္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အရသာကျခားနားၿပီး ထူးျခားတဲ့အရသာ႐ွိတယ္လို႔  ပြဲေတာ္ကို   လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ဧည့္သည္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News