ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲနဲ႔ ပါရာေဂြး သမၼတမာရီ႐ိုအက္ဒိုဘန္နီတက္ တို႔ဟာ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ရင္းႏွီးမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ အေပၚ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇိုအာဘဲနဲ႔ ပါရာေဂြးသမၼတ မာရီ႐ို အက္ဒိုဘန္နီတက္တို႔ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ကေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္း ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္မွာ န်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းစင္ဖို႔  အျပည့္အ၀အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဖို႕ကို လည္း(၂)ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္ ေတြက သေဘာ တူခဲ့ပါတယ္။   ႏွစ္ပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္႐ွိခဲ့တဲ့ (၂)ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္းဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔လည္း ပါရာေဂြးသမၼတ မာရီ႐ိုအက္ဒိုဘန္နီတက္က ေျပာပါတယ္။   (၂)ႏိုင္ငံက(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးႏွစ္ (၁၀၀)ျပည့္ေျမာက္တ ဲ့အခမ္းအနားက်င္းပမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံ ေရးခိုင္မာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔လည္း အာဘဲကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News