အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားက လာမယ့္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ကနီးကပ္စြာပါ၀င္ေပးသြား မယ္လို႔ ဂ်ပန္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဟီ႐ို႐ွီ ဂီစီကိုက ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ညွိ ႏိႈင္းမႈေတြထဲမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကသူတို႔ရဲ႕ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခု လိုနီးကပ္စြာပါ၀င္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာစီကိုကေျပာခဲ့ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္မႈေတြ ေခတၱရပ္ဆိုင္းဖို႔ကို ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ထိပ္သီးအစည္းအ ေ၀းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုလိုဆံုးျဖတ္လိုက္တာက ႏိုင္ငံတကာအတြက္အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ဘက္ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ တည္ၿငိမ္တဲ့တိုးတက္မႈႏႈန္းနဲ႔ ကမာၻ႔စီး ပြားေရးတိုးတက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ စီကုိကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဂ်ပန္အစိုးရဘက္က နီးကပ္စြာပါ၀င္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ေပၚမူတည္ေန တာေၾကာင့္လို႔လည္း စီကိုကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News