ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ပို႔ကုန္တိုးတက္မႈႏႈန္းက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ(၈)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တိုးတက္ၿပီး  အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ေၾကာင့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာပို႕ကုန္တိုးတက္မႈနႈန္းက်ဆင္းလိမ့္မယ္လို႔  ထိုင္းအမ်ိဳးသားကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးေကာင္စီကခန္႔မွန္းေန ပါတယ္။  လက္႐ွိစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့  အီလက္ထေရာနစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို အကဲျဖတ္ရာကတစ္ ဆင့္ အခုလိုသိ႐ွိႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ထိုင္းအမ်ိဳးသားကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒  ဂန္ရာပက္တန္တီပီပက္ပြန္က ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒေတြေၾကာင့္  ထိုင္းပို႔ကုန္ေတြအတြက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး   ထိုင္းရဲ႕ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့တယ္လို႔ တန္တီပီပက္ပြန္ကေျပာပါတယ္။ 

အဲဒီဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈကေရ႐ွည္မွာ ကုန္သြယ္ေရးစိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့အတြက္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ရဲ႕ပို႔ကုန္တိုးတက္မႈႏႈန္းကို (၅)ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ ခ်ခန္မွန္းသင့္တယ္လို႔လည္း တန္တီပီပက္ပြန္ကေျပာပါတယ္။  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ပထမ(၁၀)လပတ္မွာ  ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘက္ပို႔ကုန္ ပစၥည္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၁၁.၄၈)ဘီလီယံကုန္သြယ္ခဲ့ၿပီး  (၈.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါ တယ္။

 

 

 

Related News