မေလး႐ွားႏုိင္ငံရဲ႕ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြတိုးတက္လာေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ မေလး႐ွားတစ္ သက္တာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ မေလး႐ွားကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑မွာ ေထာက္ပ့ံခဲ့တာနဲ႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့အတြက္ မေလး႐ွားတစ္သက္တာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဆုကို မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“မဟာသီယာ မိုဟာမက္”ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဆုခ်ီးျမွင့္တဲ့အခမ္းအနားကိုိ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္က မေလး ႐ွားႏိုင္ငံဆီလန္ဂါျပည္နယ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မဟာသီယာဟာ အဲဒီဆုပထမဆံုးရခဲ့တဲ့မေလး႐ွားေခါင္းေဆာင္ပါ။ (၁၉၈၀)ခု ႏွစ္ေတြမွာ မေလး႐ွားႏုိင္ငံရဲ႕ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ႏုိင္ငံျခားကတင္သြင္းတဲ့ကားအစိတ္အပိုင္းေတြကို ျပန္ဆင္ တဲ့အေျခအေနပဲ႐ွိခဲ့ေပမဲ့ မဟာသီယာရဲ႕အမ်ိဳးသားေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီမံကိန္းက မေလး႐ွားစက္မႈလုပ္ငန္းမွာ အဓိကေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္တဲ့ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဴးဆဲႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္လာေစဖို႔ ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ခိုင္မာတဲ့အေနအထား႐ွိေစခဲ့တယ္လို႔ မဟာသီယာကေျပာပါတယ္။ ပ႐ိုတြန္ဆာဂါဆိုတဲ့ပထမဆံုး မေလး႐ွားထုတ္ကားကို (၁၉၈၅)ခုႏွစ္မွာစထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ မေလး႐ွားထုတ္ကားေတြဟာသတိျပဳ ေလာက္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ႐ွိထားပါတယ္။

 

Related News