လာမယ့္(၂၀၂၂)ခုႏွစ္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတာတိုစကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ေလ့ က်င့္ေရးအားကစား႐ံုကို ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္က ကြန္ကရစ္ေလာင္းတဲ့လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ စတုရန္းမီတာ(၃၃၂၀၀)႐ွိတဲ့အဲဒီ အားကစား႐ံုဟာ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းပထမအသုတ္မွာပါ၀င္တဲ့အေဆာက္အအံုျဖစ္ပါတယ္။ မိုးလံုေလလံုအားကစားကြင္း(၂)ကြင္းပါတဲ့အဲဒီအားကစား႐ံုဟာ ႏိုင္ငံတကာတာတိုစကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ေရခဲေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ကား လင္းၿပိဳင္ပြဲတို႔က်င္းပႏုိင္မွာပါ။ သက္လံုပိုေကာင္းေစဖို႔ေလ့က်င့္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကုသေရးပစၥည္းေတြကိုလည္း အဲဒီအားကစား႐ံု ေတြမွာထား႐ွိမွာပါ။

 

 

 

 

Related News