ႏို၀င္ဘာလကဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံၾကားစစ္မဲ့ဇံုကအေစာင့္တပ္ေတြကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာစစ္ေဆးဖို႔ ကိုရီးယား (၂)ႏုိင္ငံက သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံစီရဲ႕ အေစာင့္တပ္ဖြဲ႔(၁၁)ေနရာအၿပီးသတ္ဖယ္႐ွားမႈကို အတည္ျပဳဖို႔စစ္ေဆးဖို႔ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံက သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ အေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔(၁)ခုအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔အဖြဲ႔၀င္(၇)ဦးသတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ စစ္ေဆးမယ့္သူ(၇၇)ဦး႐ွိပါတယ္။

အဖြဲတစ္ဖြဲ႔ကို ဗိုလ္မွဴး ႀကီးအဆင့္စစ္တပ္အရာ႐ွိတစ္ဦးကဦးေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး(၅)ဦးနဲ႔ ဓာတ္ပံုဆရာ(၂)ဦးပါ၀င္မွာပါ။ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ေတြက အေစာင့္တပ္ေတြလံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီးသလားဆိုတာနဲ႔ စစ္ဘက္အေဆာက္အအံုေတြျပန္ေဆာက္ႏိုင္သလားဆိုတာကို စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြအသြားအလာလြယ္ကူဖို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက လမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ေတြအသံုးျပဳမယ္လို႔ လည္းသိရပါတယ္။  

 

 

Related News