မေလး႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕ ဆူလ္တန္မိုဟာမက္(၅)က ဇန္န၀ါရီ(၆)ရက္မွာနန္းစြန္းခဲ့တယ္လို႔ မေလး႐ွားနန္းေတာ္ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။(၂)ႏွစ္နန္းစံၿပီးေနာက္မွာ နန္းစြန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နန္းစံသက္(၅)ႏွစ္စီ႐ွိတဲ့မေလး႐ွားဘုရင္ေတြထဲမွာပထမဆံုးနန္းစြန္႔ခဲ့တဲ့ဧကရာဇ္ျဖစ္လာပါတယ္။ဧကရာဇ္နန္းစြန္႔တာက ခ်က္ခ်င္းအက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ မေလး႐ွား အမ်ိဳးသားနန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးဘာေၾကာင့္ နန္းစြန္႔သလဲဆိုတာကို မေျပာခဲ့သလို နန္းေတာ္အရာ႐ွိေတြက ေမးျမန္းရာမွာလည္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမ႐ွိဘူးလို႔ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာကဧကရာဇ္လို႔ယူဆရသူက ႐ု႐ွားမွာလက္ဆက္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး လူမႈကြန္ယက္မွာပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေပမဲ့ နန္းေတာ္ဘက္က အဲဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ တစံုတရာမွတ္ခ်က္မျပဳခဲ့ပါဘူး။မေလး႐ွားဘုရင္ဟာပြဲတက္႐ံုသက္သက္ပဲျဖစ္ေပမဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အရာ႐ွိႀကီးေတြကိုခန္႔အပ္မယ္ဆိုရင္ ဘုရင္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေမလမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမိုဟာမက္နဲ႔ နန္းေတာ္တို႔ၾကားတင္းမာမႈေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ နယူးစထရိတ္တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လမွာမေလး႐ွားလူမ်ိဳးမဟုတ္သူတစ္ဦးကို ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ဖို႔ ဧကရာဇ္ကသေဘာတူခဲ့တဲ့အတြက္ နန္းေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ၾကား(၂)ပတ္ၾကာအၾကပ္အတည္းေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။


                                                                                                                    

 

Related News