သမုဒၵရာေတြထဲမွာ ငါးမ်ိဳးစိတ္စုစုေပါင္း(၂)ေသာင္း၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ထရီလီယံနဲ႔ခ်ီ႐ွိေပမဲ့ သမုဒၵရာေတြထဲ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္မႈ ေလ်ာ့က်မသြားရင္ လာမယ့္(၂၀၅၀)ခုႏွစ္မွာ ငါးအေရအတြက္ထက္ ပလတ္စတစ္အေရအတြက္ပိုမ်ားသြားႏိုင္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀က္ဆိုဒ္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရပါတယ္။ လူသားေတြဟာ သမုဒၵရာေတြထဲကို ႏွစ္စဥ္ပလတ္စတစ္အမိႈက္တန္ခ်ိန္(၈)သန္းအထိစြန္႔ပစ္ေနၿပီး အဲဒီစြန္႔ပစ္ပမာဏေလ်ာ့က် မသြားဘူးဆိုရင္ လာမယ့္(၂၀၅၀)ခုႏွစ္မွာ သမုဒၵရာထဲကငါးအေရအတြက္ထက္ ပလတ္စတစ္ေတြပိုမ်ားသြားႏုိင္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀က္စ္ဆိုဒ္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ပလတ္စတစ္ေရဘူး(၁)သန္းခန္႔ကို မိနစ္တိုင္း မွာ၀ယ္ယူအသံုးျပဳေနၿပီး တစ္ခါသံုးပလတ္စတစ္အိတ္ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္စဥ္(၅)ထရီလီယံေလာက္အထိအသံုးျပဳေနပါတယ္။ လူ သားေတြက ပလတ္စတစ္ေတြကို သမုဒၵရာေတြထဲ တုိက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္ေနတာမဟုတ္ေပမဲ့ ယန္ဇီ၊ အင္ဒက္စ္၊ ေဟာင္ဟီ၊ ဟိုင္ဟီ၊ ႏုိင္း၊ မစ္ဂနာ၊ ဇူဂ်န္၊ အေမာရ္၊ ႏိုင္ဂ်ာနဲ႔ မဲေခါင္ျမစ္တို႔ထဲကို စြန္႔ပစ္တဲ့ပမာဏကအမ်ားဆံုးျဖစ္သလို ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ႐ွိပါတယ္။ (၁၉၅၀)ခုႏွစ္ကေန (၁၉၇၀)ခုႏွစ္အထိ ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္မႈက ပမာဏအနည္းငယ္သာ႐ွိခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာထုတ္လုပ္မႈပမာဏပိုမ်ားလာတာပါ။ သမုဒၵရာေတြထဲမွာ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း(၂)ေသာင္း၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ထရီလီယံနဲ႔ခ်ီ႐ွိေပမဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြ သမုဒၵရာေတြထဲကို ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္(၁.၁)သန္းကေန (၈.၈)သန္းအထိစြန္႔ပစ္ေနတာက ေရသတၱ၀ါေတြအတြက္ အဓိကျပႆသာနာတရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။

ေရသတၱ၀ါေတြက လူသားေတြစြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ ဒီပလတ္စတစ္ ေတြစားမိတာ (ဒါမွမဟုတ္) ၿငိမိတာေတြေၾကာင့္ တစ္စထက္ တစ္စ ေသဆံုးတဲ့ပမာဏေတြပိုမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ လူသားေတြ အတြက္အစားအစာအရင္းအျမစ္ကို ဆံုး႐ံႈးေစမွာျဖစ္သလို ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လူေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အ လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေစမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူသားေတြရဲ႕မ်က္လံုးနဲ႔ ျမင္ႏုိင္႐ံုေလးသာ႐ွိတဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြကို ငါးေတြစားမိၿပီဆိုရင္ အဲဒီငါးေတြကိုဖမ္းယူစားသံုးေနၾကတဲ့ လူသားေတြလည္း ပလတ္စတစ္ေတြစားမိေနတာနဲ႔အတူတူ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ပလတ္ စတစ္ ေတြအမ်ားစုက မပ်က္စီးဘဲ ေသးသည္ထက္ပိုေသးသြားတာျဖစ္ၿပီး ငါးေတြမစားမိေအာင္ျပန္ဆယ္ယူမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ သမုဒၵရာလိုေရျပင္က်ယ္ႀကီးထဲေရာက္သြားရင္ခက္ခဲတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြက လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ ေတြကို မခက္ခဲသြားေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ပလတ္စတစ္ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ပလတ္စတစ္အမ်ားဆံုးစြန္႔ပစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ တို႔႐ွိေနပါတယ္။ သမုဒၵရာေတြထဲက ပလတ္စတစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာက စက္မႈမဟာမိတ္ အဖြဲ႔ေတြက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံ အသံုးျပဳသြားမယ့္အစီအစဥ္ကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္မွာစတင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲမွာကုမၸဏီ (၂၅)ခုေက်ာ္ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News