ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ကြန္ဂိုသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ကြန္ဂိုအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဖီလစ္ ႐ွီစီကီဒီ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ အာဖရိကန္သမၼတ(၂)ဦးက ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာေတြေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕ မဲရလဒ္ေရတြက္မႈကို စက္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ လက္နဲ႔ ေရတြက္ေပးဖို႔ ကြန္ဂိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္မွာ ေနာက္ထပ္အတိုက္ အခံ(၁)ဦးျဖစ္တဲ့ မာတင္ ဖ႐ူလူ ကအယူခံတင္သြင္းခဲ့ေပမဲ့ အဲဒီအယူခံျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္မွာ ႐ွီစီကီဒီအႏုိင္ရခဲ့တာပါ။  ဒါေပ မဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂)ပတ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေစာ ပိုင္းရလဒ္ေတြကို သံသယ႐ွိေနတယ္လို႔ ေအယူဘက္ကေျပာခဲ့ပါေသး တယ္။ ႐ွီစီကီဒီဟာ ကြန္ဂိုသမၼတအျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ေတာ့မယ့္ ဂ်ိဳးဆက္ ကဘီလာနဲ႔ အာဏာခြဲေ၀ယူဖို႔ သေဘာတူ ထားတာလို႔ ဖ႐ူလူကစြပ္ စြဲခဲ့ေပမ့ဲ ႐ွီစီကီဒီဘက္ကျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ႐ွီစီကီဒီ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းဂုဏ္ ျပဳသ၀ဏ္လႊာေတြကို ကင္ညာ သမၼတ ဟူ႐ူ ကင္ရတ္တာနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဆိုင္ေရးလ္ ရမာဖိုစာတို႔ကေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ အာဖရိ ကသမဂၢ(AU)က ဇန္န၀ါရီလ(၂၁)ရက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(၁)ဖြဲ႔ကိုေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News