ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြ အေမရိကန္နယ္စပ္ကိုထပ္ေရာက္လာေပမဲ့ ခိုလံႈခြင့္ရေရးအတြက္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာ လခ်ီေစာင့္ရႏုိင္ပါတယ္။ တကၠဆက္ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕ငယ္(၁)ၿမိဳ႕မွာ တစ္ေန႔ကိုလူ(၂၀)ႏႈန္းနဲ႔ အေမရိကန္ေအးဂ်င့္ေတြကလက္ခံမွာျဖစ္လို႔ လခ်ီေစာင့္ရမယ္လို႔ အေကာက္ခြန္နဲ႔ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးအရာ႐ွိေတြကေျပာပါတယ္။ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ၊ “ပိုင္းဒ ရာစ္နီဂရာစ္”ၿမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၅)ရက္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ(၁၈၀၀)ေက်ာ္ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ “အီးဂဲလ္ပက္စ္”ၿမိဳ႕မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြကို တစ္ေန႔လူ(၂၀)ေအာက္ပဲ လက္ခံႏုိင္ေပမဲ့ ခိုလံႈခြင့္ေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ပထမဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဘာလို႔ေနရပ္မျပန္ခ်င္တာလဲဆိုၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမယ့္ ၀န္ထမ္းအင္အားကိုေတာ့ တိုးဖို႔အစီအစဥ္မ႐ွိေသးပါဘူး။ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကို တင္းက်ပ္ဖို႔ အီးဂဲလ္ပက္စ္ၿမိဳ႕ကို စစ္သား(၂၅၀)ဦးအျပင္ နယ္စပ္ေရးရာကင္းလွည့္ေအးဂ်င့္ေတြကို အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔ကပို႔ေပးသြားမွာပါ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြေၾကာင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္က စစ္သားဒါဇင္ခ်ီကို အီးဂဲလ္ပက္စ္ၿမိဳ႕မွာပဲ တကၠဆက္ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာနက ေနရာခ်ထားပါတယ္။

 

Related News