႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္ႏိုင္ေခ်ကိုခန္႔မွန္းရာမွာကြန္ျပဴတာစနစ္တစ္ခုကဆရာ၀န္ေတြထက္ပိုၿပီးတိတိက်က်ခန္႔မွန္းႏိုင္တယ္လို႔ ၿဗိတိန္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့သုေတသနတစ္ခုအရသိရပါတယ္။လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကအင္ပီရီးရယ္ေကာလိပ္နဲ႔ ၿဗိတိန္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသုေတသနေကာင္စီတို႔ကနည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္တာကိုပိုေကာင္းတဲ့ေရာဂါ႐ွာေဖြႏုိင္မလဲဆိုတာသုေတသနလုပ္ခဲ့တာပါ။ 4D Survivalဆိုတဲ့ကြန္ျပဴတာစနစ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့ရာမွာအဲဒီစနစ္က ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္ႏုိင္တဲ့လူ(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၀န္ေတြကေတာ့ (၅၉)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ေလ့လာေတြ႔႐ွိမႈရဲ႕ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ လူနာရာခ်ီအတြက္ စ နစ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကိုစမ္းသပ္ဖို႔ျဖစ္ၿပီးရလဒ္ေတြကအစဦးေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြကိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ရင္ လာမယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းအဲဒီစနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ၿဗိတိန္က ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးရပ္ႏိုင္တဲ့လူ(၉၂၀၀၀၀)ေလာက္ကိုကုသေပးဖို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေခ်႐ွိေနပါတယ္။ အ ခ်က္အလက္အမ်ားႀကီးနဲ႔အလုပ္လုပ္ရာမွာကြန္ျပဴတာေတြကလူေတြထက္ပိုေကာင္းေပမဲ့ လူသားဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ကို အ စားမထိုးႏုိင္တာကလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့အပိုင္းကိုသိနားလည္ေနတာလို႔ ၿဗိတိန္အေထြေထြဆရာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာ ေတာ္၀င္ေကာလိပ္ဥကၠ႒ ဟယ္လင္ စတုတ္ခ္ လမ္းပါ့တ္ကေျပာပါတယ္။

 

Related News