ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းအယ္တန္႔ဖ္ဇုန္မွာပုန္းေအာင္းေနတဲ့ ဆီးရီးယားအစိုးရဆန္႔က်င္တဲ့စစ္ေသြးႂကြေတြနဲ႔ အစြန္းေရာက္ေတြကေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြ တျခားေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနတာကို ေႏွာင့္ယွက္ေနၾကတယ္လို႔ ဆီးရီးယားအေရးသံုးသပ္သူတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူေတြတျခားေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ လမ္းႏွစ္လမ္းဖြင့္ေပးထားေပမဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈေတြမွာအခက္အခဲ႐ွိေနတာပါ။ ဆီးရီးယားအစိုးရအေနနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ ႐ြတ္ဘန္စခန္း ျပႆနာကိုအျမန္ဆံုးေျဖ႐ွင္းလိုေနၿပီးစစ္ေသြးႂကြေတြေၾကာင့္ ျပႆနာမျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမာဇန္ ဘီလယ္ကေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ဆီးရီးယားလျခမ္းနီတို႔ေကာက္ယူထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရ ႐ြတ္ဘန္စခန္းမွာ႐ွိေနတဲ့ ဆီးရီးယား(၄)ေသာင္းရဲ႕(၉၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကအျမန္ဆံုးေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီစခန္းမွာဆီးရီးယားကအေမရိကန္တပ္ဖြဲ႔ေတြလည္း႐ွိေနပါတယ္။

 

Related News