ဗင္နီဇြဲလားမွာက်န္ေနတဲ့သံအမႈထမ္းအားလံုးကို အေမရိကန္ကျပန္ေခၚလိုက္ေပမဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သံတမန္ဆက္ ဆံေရးဆက္လုပ္ေနဦးမယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကေျပာပါတယ္။ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာက်န္ေနတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕သံအမႈထမ္းအားလံုးကို ျပန္ေခၚလိုက္ၿပီလို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ ပြန္ ပီယုိက မတ္လ(၁၄)ရက္မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ သံအမႈထမ္းေတြမ႐ွိေပမဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ေနဦးမယ္လို႔ ပြန္ပီယိုကေျပာတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္တာပါ။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကရာ ကတ္စ္မွာ႐ွိတဲ့အေမရိကန္သံ႐ံုးအပါအ၀င္ က်န္ေနတဲ့အေမရိကန္ရဲ႕သံတမန္ဆက္ဆံေရးအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းသြားမယ္ဆိုတဲ့ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ပြန္ပီယိုကမတ္လ(၁၁)ရက္ညပိုင္းမွာ ေၾကညာခဲ့တာပါ။

(၇၂)နာရီအတြင္း အေမရိကန္သံတမန္အားလံုးထြက္ခြာဖို႔ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရကအမိန္႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ မာဒူ႐ိုက်မ္းက်ိန္ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ(၂၃) ရက္မွာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ဂြိဳက္ဒိုကို ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ အေမရိကန္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဂြိဳက္ဒိုကို အ ေမရိကန္က ေထာက္ပံ့တဲ့အတြက္ တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ သံတမန္၊ ႏိုင္ငံေရးဆက္ဆံမႈေတြကို ျဖတ္ေတာက္ေနတယ္ လို႔ မာဒူ႐ိုကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News