ဗင္နီဇြဲလားနယ္စပ္ေရာက္ေနတဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြကို ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရကလက္ခံဖို႔ျငင္းဆိုေနတဲ့ အတြက္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသားေတြ မေက်နပ္ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းက“ကူကူတာ”နယ္စပ္ၿမိဳ႕ကို အ ေမရိကန္ႏိုင္ငံက လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြကို အႀကိမ္မ်ားစြာေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ကူကူတာၿမိဳ႕က တင္ဒီဒတ္စ္ ဆိပ္ကမ္းမွာ ကိုလံဘီယာစစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔က (၂၄)နာရီလံုၿခံဳေရးကင္းထား႐ွိၿပီး ယာဥ္ေတြနဲ႔လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို ခြင့္မျပဳ ဘဲျဖတ္သန္းခြင့္မျပဳပါဘူး။ တင္ဒီဒတ္စ္ဆိပ္ကမ္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၃)ရက္စၿပီး အကူအညီေတြကို သိုေလွာင္႐ံုေတြမွာထား႐ွိပါ တယ္။ ကိုလံဘီယာေဒသေတြမွာ ေထာက္ပံ့မႈေတြကိုျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ၿပီး ခ်ိဳဂိုၿမိဳ႕နဲ႔ဂြာဂ်ီရာၿမိဳ႕ေတြမွာ လူေတြကအကူအညီေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတယ္လို႔ ဘိုဂိုတာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ အကူအညီေပးေရးပစၥည္းေတြၾကန္႕ၾကာေနမယ့္အစား တကယ္အ ကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ လူေတြကိုေ၀ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံသားေတြကထင္ျမင္ပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က ကိုလံဘီ ယာႏိုင္ငံကၿမိဳ႕ေတြမွာ မိုးေခါင္မႈ၊ ေရႀကီးမႈစတဲ့ရာသီဥတုဆိုး႐ြားတာေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခဲ့ရပါတယ္။ ကို လံဘီယာအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကိစၥရပ္ေတြကို ပိုအာ႐ံုစိုက္ဖို႔ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသားေတြကေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

 

 

Related News