တူနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပံ့ပိုးၿပီးအခြင့္အလမ္းေတြေပးသြားမယ္လို႔ တူနီး႐ွာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၀န္ႀကီး ဇိလာဟာရီက မတ္လ (၁၁)ရက္က ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆီတရား၀င္ခရီးစဥ္က ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ ခရီးစဥ္မွာ လာဟာရီေခါင္းေဆာင္တဲ့တူနီး႐ွားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဟာ တူနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စိတ္၀င္စားေနတဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီကကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တူနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ရထားလမ္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမွင့္ဖို႔နည္းလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ လာဟာရီကေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာေတြထုတ္လုပ္တဲ့ဟြာေ၀းကုမၸဏီရဲ႕ သုေတသနစင္တာ ကိုသြားေရာက္ၿပီးေနာက္ တူနီး႐ွားစက္မႈဇံုမွာနည္းပညာစင္တာတစ္ခုတည္ေထာင္ဖို႔ကို အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ တူနီး႐ွားႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးေအဂ်င္စီကဦးေဆာင္ၿပီး ဇြန္(၂၀)ရက္ကေန (၂၁)ရက္ထိ(၂)ရက္ၾကာက်င္းပမယ့္တူနီး႐ွားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖို ရမ္ကိုတက္ေရာက္ဖို႔ ဟြာေ၀းကုမၸဏီဒုတိယဥကၠ႒ကို တူနီး႐ွားအာဏာပိုင္ေတြက ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။


 

 

Related News