အပူခ်ိန္ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းဟီေဘးျပည္နယ္မွာေဆာင္းခိုငွက္ေတြကိုေတြ႔ေနရပါတယ္။ ကန္က်ိဳးၿမိဳ႕က နန္ဒါအန္းေရကန္မွာငန္းစိမ္းေတြ၊ ငန္းေတြနဲ႔ ေ၀သာလီဗ်ိဳင္းေတြကိုေတြ႔ေနရတာပါ။ အဲဒီေနရာမွာပထမတန္းစားႏိုင္ငံအဆင့္ကာကြယ္ထားတဲ့ ထိပ္နီႀကိဳးၾကာေတြနဲ႔ ႀကိဳးၾကာေတြလို ငွက္မ်ိဳးစိတ္(၂၀၀)ေက်ာ္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံအဆင့္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ႏႈတ္သီး၀ါငန္းေတြနဲ႔ လည္ကုတ္ျဖဴႀကိဳးၾကာေတြကိုလည္းေတြ႔ရတာပါ။ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕က ၀ူလီျမစ္မွာလည္း တတိယတန္းစားႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဘဲေခါင္းစိမ္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနၿပီး သူတို႔ကေတာ့ ေရထဲမွာေပါက္ တဲ့အပင္ေတြမ်ားတဲ့ေရျပင္ေတြမွာ အဓိကက်က္စားၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ဘဲေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း ပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္မွာ ငွက္ေတြေထာင္နဲ႔ ခ်ီၿပီး႐ွိေနေတာ့ ၾကည့္ရတာလွေနတယ္လို႔ အဲဒီေနရာမွာငွက္ေတြ ကို ဓာတ္ပံုလာ႐ိုက္တဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News