မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ိဳဟာ ျပည္နယ္မွာ ဓာတုညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေက်ာင္း(၁၁၁)ေက်ာင္းကိုပိတ္ထားရပါတယ္။ မစႏၵာက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။
မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ိဳဟာျပည္နယ္မွာ ဓာတုညစ္ညမ္းမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေက်ာင္း(၁၁၁)ေက်ာင္းကို မတ္လ(၁၅)ရက္က မ ေလး႐ွား အာဏာပိုင္ေတြက ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ိဳဟာျပည္နယ္က ပါစီရာဂူဒန္ခ႐ိုင္မွာ ဓာတုညစ္ညမ္းမႈစျဖစ္ရာကတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းေတြပိတ္ခဲ့ရတာပါ။ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႕ထိေတြ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အသက္႐ွဴၾကပ္ျခင္း၊ မူးေ၀ေအာ့အန္တဲ့ ေရာဂါလကၡ ဏာေတြျဖစ္ခဲ့လို႔ လူအနည္းဆံုး (၈၆၉)ဦးကိုေဆး႐ံုကိုပုိ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပါစီရာဂူဒန္ခ႐ိုင္မွာ ေရနံဓာတု စက္႐ံုေတြ၊ စားအုန္းဆီ စက္႐ံုေတြနဲ႔ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႕ပါတဲ့ဓာတုပစၥည္းေတြကိုမတ္လ (၆)ရက္ကျမစ္ထဲစြန္႔ပစ္တာနဲ႔ အပူခ်ိန္ျမင့္မားတာေတြကအဆိပ္ေငြ႔ေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။ ေဒသခံ(၂၀၀)ေက်ာ္က အဆိပ္ေငြ႕ေတြ႐ွဴမိခဲ့တယ္လို႔ယူဆရတဲ့ ေရာဂါေတြခံစားေနရပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မေလး႐ွား အစိုးရက အေရးေပၚစင္တာတစ္ခုဖြင့္ခဲ့ၿပီး  မီးသတ္သမားေတြ၊ ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာနဲ႔ ကာကြယ္ေရး႒ာနေတြက ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြက ေစာင့္ေ႐ွာက္ေနပါတယ္။ အဆိပ္ေငြ႔႐ွဴမိျခင္း႐ွိ၊ မ႐ွိကိုလာ ေရာက္စစ္ေဆးတဲ့လူေပါင္း ေန႔စဥ္(၄၀၀)နီးပါး ႐ွိေနတယ္လို႔  မေလး႐ွားအာဏာပိုင္ ေတြက ေျပာပါတယ္။ မေလး႐ွားအစိုးရက ျမစ္ထဲမွာဓာတုပစၥည္းေတြမစြန္႔ပစ္ဖို႔ စက္မႈလုပ္ငန္း(၄)ခုကိုသတိေပးထားပါတယ္။

 

 

Related News