မာလ၀ီႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကတည္းကေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေရထပ္ႀကီးႏိုင္လို႔ လူ ေထာင္ခ်ီအတြက္ အကူအညီေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။မာလာ၀ီႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ျပင္းထန္တဲ့ေရႀကီးမႈနဲ႔ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့လို႔ အိမ္ေတြနဲ႔အေျခခံအေဆာက္အဦ ေတြပ်က္စီး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသာင္တင္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီ ေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ မာလာ၀ီေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္ကတည္းက ခ်ီကြာ၀ါခ႐ိုင္မွာအပ်က္အစီးေတြမ်ားခဲ့ၿပီး လယ္ ယာနဲ႔အိမ္ေတြေမ်ာပါခဲ့လို႔ ေနေရး ထိုင္ေရး အခက္အခဲေတြ႔ေနပါတယ္။

ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံရတဲ့ေနရာအမ်ားစုမွာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားထိ ခိုက္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမ(၄၂၀၀၀)ဟက္တာ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေတြနဲ႔တံတားေတြပါပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အနီးဆံုးစီးပြားေရးၿမိဳ႕ကေဒ သခံေတြဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရႀကီးမႈ ဒဏ္ခံရတဲ့လူေတြက ခ႐ိုင္ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာမွာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီေတြကို ေတာင္းခံေနၾကပါတယ္။ ႐ြက္ဖ်င္တဲေတြေထာက္ပ့ံဖို႔အစိုးရကိုေတာင္းဆိုထားၿပီး မီးဖို ေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဴးေရးေထာက္ပံ့မႈေတြလိုအပ္တယ္လို႔ ေရေဘးသင့္ ခဲ့သူ လုိက္ခ်ာ၀ါဒါလာက ေျပာပါတယ္။ ေရႀကီး မႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့အတြက္ မိုးေလ၀သနဲ႔ရာသီသတုေျပာင္းလဲမႈဌာနက သတိေပး ထားပါတယ္။ လက္႐ွိလိုေနတဲ့အကူအ ညီေတြအတြက္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ေရႀကီးႏုိင္တယ္ဆိုလို႔ လူေတြရဲ႕စိုးရိမ္မႈေတြ ႐ွိေနပါတယ္။

 

 

Related News