ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအစဥ္အလာကိုပံုသြင္းရာမွာတျခားအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ဦးစားေပးကိစၥေတြေၾကာင့္ၿပိဳင္ ဆိုင္ေနတာထက္ အေရးပါတဲ့က႑ကေနပါ၀င္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာညႊန္ၾကားေရး မွဴးခရစၥတင္းလာဂါဒီကေျပာပါတယ္။ ဧၿပီ(၉)ရက္ကေန(၁၄)ရက္အထိအေမရိကန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီမွာက်င္းပမယ့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုနဲ႔IMFတို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမတိုင္ခင္ CGTNသတင္းဌာနဲ႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာေျပာခဲ့တာပါ။ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔နဲ႔ တာ၀န္သစ္ေတြကိုေဆာင္႐ြက္ဖို႔ IMFမွာသင့္တင့္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ ရင္းျမစ္ေတြလိုအပ္တယ္လို႔ လာဂါဒီကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၇၅)ႏွစ္မွာIMFကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းကနဲ႔ဆိုရင္ လက္႐ွိေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကမတူေတာ့ဘူးလို႔လည္းလာဂါဒီကေျပာပါတယ္။ အခုေႏြဦးကာလအစည္းအ ေ၀းမွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအဟုန္ကိုထိန္းသိမ္းရာမွာအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုေန တဲ့မူ၀ါဒေတြကို အာ႐ံုစိုက္လိမ့္မယ္လို႔လည္းလာဂါဒီကေမွ်ာ္မွန္းေနပါတယ္။

 

 

Related News