အဆင့္(၇)ဆင့္ေလာက္အထိၾကာႏိုင္တဲ့အိႏၵိယအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပထမအဆင့္မဲေပးမႈေတြကိုအိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ၾကာသပေတးေန႔ကစတင္ခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္(၅)ႏွစ္မွာသူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာလူဦးေရသန္း (၁၃၀၀)ေလာက္႐ွိတဲ့အိႏၵိယႏုိင္ငံကမဲေပးခြင့္႐ွိသူသန္း(၉၀၀)ေက်ာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရေတာ့မွာပါ။ မဲ႐ံုစုစုေပါင္းတစ္ သန္းေလာက္႐ွိေနခ်ိန္မွာမဲ႐ံုတခ်ိဳ႕ကေတာနက္ထဲမွာ႐ွိေနပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမိုဒီကလည္း ေနာက္ထပ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္းတစ္ခုထပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ယူဆခဲ့ တဲ့သူ႔ကိုေထာက္ခံသူေတြ႐ွိေနသလိုသူ႔အတြက္ အႀကီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္ကေတာ့ အိႏိၵယအမ်ိဳးသားညီလာခံပါတီဥကၠ႒ ရာဟူးဂႏီၵ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ မဲစေပးႏုိင္သူ (၈၃)သန္း႐ွိၿပီးအသက္(၁၈)နဲ႔(၁၉)ႏွစ္ၾကားမဲဆႏၵ႐ွင္လည္း (၁၅)သန္းေလာက္ ႐ွိေနပါတယ္။ မဲေပးရမယ့္ရက္(၃၉)ရက္႐ွိၿပီးေမ(၂၃)ရက္မွာမဲရလဒ္ေတြကိုထုတ္ျပန္မွာပါ။

 

 

Related News