ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မႈကမေရမရာျဖစ္ေနေပမဲ့ သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမ႐ွိဘဲႏုတ္ထြက္တဲ့ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏႈန္းျမွင့္ခဲ့ၿပီးကုန္စည္ ေတြေလွာင္ထားတာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ႐ံုးကထုတ္ျပန္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္မႏုတ္ထြက္ခင္မွာကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္ခဲ့လို႔ အခုႏွစ္ပထမ(၃)လကာလပတ္မွာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ပထမ(၃)လပတ္မွာစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း(၀.၅)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တုန္းကထက္ (၀.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္က႑က (၂.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီးဒါဟာ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ကတည္းဆိုရင္ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားက႑ေတြ ကေတာ့ အားနည္းေနၿပီး ၿဗိတိန္စီးပြားေရးရဲ႕(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးနီး႐ွိေနတဲ့၀န္ေဆာင္မႈက႑ရဲ႕တိုးတက္မႈကေတာ့ (၀.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

(၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္ေတြရဲ႕လူထုဆႏၵအရ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳထားတဲ့ႏုတ္ထြက္မယ့္ေန႔ဟာမတ္(၂၉)ရက္ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း အခက္အခဲေတြ႐ွိခဲ့လို႔ ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္အထိေနာက္ဆုတ္ခဲ့လို႔ ၿဗိတိန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲႏုတ္ထြက္မယ့္ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ သေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမပါဘဲအီးယူကေန ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ရမယ္ဆိုရင္ ၿဗိတိန္-အီးယူကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးကိုကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔(W.T.O)ရဲ႕မူေဘာင္ကကန္႔သတ္ထားတဲ့အတြက္ အီးယူကပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္အားလံုးကိုစစ္ေဆးၿပီးအခြန္ေကာက္ခံမွာျဖစ္လို႔ ၿဗိတိန္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆိုးက်ိဳးႀကီးႀကီးမားမား႐ွိလာမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြကထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္ၿပီးမတ္(၂၉)ရက္မတိုင္ခင္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုသိုေလွာင္ထားလို႔ ထူးထူးျခားျခားစီးပြားေရးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ေနတာပါ။

 

 

Related News