လူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံထဲကအျဖစ္ဆိုးေတြကိုေ႐ွာင္ဖို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာတဲ့ တူနီး႐ွားေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူေတြရဲ႕ ေလွဟာ ေျမထဲပင္လယ္ထဲမွာေမွာက္ခဲ့လို႔ အနည္းဆံုးလူ(၇၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ လစ္ဗ်ားကေန ဥေရာပကိုခရီးထြက္လာတဲ့ တူနီး႐ွားေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြရဲ႕ေလွဟာ ေမလ(၁၀)ရက္က ေျမထဲပင္လယ္ထဲ မွာ ေမွာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုးလူ(၇၀)ေက်ာ္ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ တူနီး႐ွားႏိုင္ငံ၊ အက္စ္အက္ဖ္ဖဲရပ္စ္ၿမိဳ႕နားက ငါး ဖမ္းေလွတစ္စီးက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ(၁၆)ေယာက္ကိုကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ တူနီး႐ွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရ သူကေျပာပါတယ္။ အဲဒီအသက္႐ွင္က်န္သူေတြကို ဇာဇစ္စ္ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ကိုလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေသဆံုးသူဦးေရထပ္တိုးလာႏိုင္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြကေျပာထားၿပီး ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေတာ့ တူနီး႐ွား အမ်ိဳးသားေရတပ္ကလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ လူ၀င္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ သဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဥေရာ ပသမဂၢ(အီးယူ)အေနနဲ႔လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလို ေျမထဲပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းက အနာဂတ္လူသားေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးလည္း လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း တူနီး႐ွားဖိုရမ္(FTDES)႐ႈတ္ခ်ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြနဲ႔ အ သက္႐ွင္က်န္သူေတြရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြစည္းလံုးၾကဖို႔ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကေျပာပါတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြ အခုလိုျဖစ္သြားရတဲ့ျပႆနာအရင္းအျမစ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒေတြကို ရင္ ဆိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနတာလို႔ တူနီး႐ွားလႈပ္႐ွားသူေတြကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News