ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့(၃၅)ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကစတင္ခဲ့တဲ့ အန္နီမဲ့ကာတြန္း႐ုပ္ေစ်းကြက္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္အတြင္း ဆက္တိုက္ တိုးတက္လာပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အန္နီမဲ့ကာတြန္း႐ုပ္ေစ်းကြက္ဟာ တိုးတက္ေနၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက၀ါသနာ႐ွင္ေတြကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ေနပါ တယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းအန္နီမဲ့ကာတြန္း႐ုပ္ေစ်းကြက္က တစ္ႏွစ္ကိုအေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၉၁)သန္း႐ွိၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္အ တြင္းဆက္တိုက္တိုးတက္လာတာျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အက်ိဳးအ ျမတ္ေတြက လံုး၀အသစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့(၃၅)ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ကာတြန္း႐ုပ္ေစ်းကြက္ကို စတင္ခဲ့တာပါ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳအလယ္ပိုင္းမွာ႐ွိတဲ့ အာကီဟဘာရာက ႀကီးမားတဲ့ေစ်းလမ္းတစ္ခုဟာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ကာတြန္း႐ုပ္ေစ်းဆိုင္ေတြ တည္႐ွိရာေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ ကာတြန္းေတြ၊ ဂိမ္းေတြ(ဒါမွမဟုတ္) ၀တၱဳ႐ွည္ေတြ ကေန မတူညီတဲ့႐ုပ္ပံုေထာင္ခ်ီကို ၀ယ္သူေတြ႐ွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမဆို အန္နီမဲ့ကာတြန္း႐ုပ္တစ္ခုကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၄)ေဒၚလာကေန (၇၃၀)ေဒၚလာအထိေရာင္းခ်ၾကၿပီး ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈကေတာ့ လက္ရာနဲ႔ ပစၥည္းအေပၚမူတည္ေနပါ တယ္။ လွပၿပီး ေခတ္မီဆန္းျပားတဲ့ ကာတြန္း႐ုပ္ေတြကို ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာ႐ွင္ဒီဇိုင္နာေတြကျပဳလုပ္ၿပီး ဥာဏပစၥည္းပိုင္ ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးေတြ၊ ဒီဇိုင္း၊ ျပဳလုပ္ပံုနဲ႔ အ႐ုပ္တစ္ခုထုတ္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္(၆)လေလာက္ယူရပါတယ္။ ကာတြန္း႐ုပ္တစ္႐ုပ္ရဲ႕ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို လက္နဲ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးကတည္းက တစ္ခုခ်င္းေစ်းႏႈန္းရဲ႕(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အတြက္ က်သင့္ေတြကို႐ွင္း ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News