ဗင္နီဇြဲလားသမၼတက အဆိုျပဳထားတဲ့ အထူးေနရပ္ျပန္ေရးအစီအစဥ္ေၾကာင့္ (၈)လအတြင္း ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံသား (၅)ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ အထူးေနရပ္ျပန္အစီအစဥ္ေၾကာင့္ (၈)လအတြင္း ႏိုင္ငံသား(၅)ေသာင္းေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္လာခဲ့တယ္လို႔ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါတယ္။ ျပန္လာတဲ့လူေတြထဲက (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ိဳး သမီးေတြျဖစ္ၿပီး (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ကေလးေတြျဖစ္တယ္လို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဗင္နီဇြဲလားမီဒီယာေတြကေဖာ္ျပပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲ လားရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း အာဂ်င္တီးနား၊ ပီ႐ူးနဲ႔ အီေကြေဒါႏုိင္ငံေတြကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့တဲ့ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံသားေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာ (ဒါမွမဟုတ္) သူတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ အတြက္ မမွ်မတဆက္ဆံခံရတာေတြ႐ွိခဲ့လို႔ သူတို႔ေတြ ေနရပ္ျပန္လာဖို႔ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔တဲ့အစီအစဥ္ကို ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ နီကိုလပ္စ္ မာဒူ႐ိုကအဆိုျပဳခဲ့တာပါ။ ေနရပ္ျပန္အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အေနနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလားကိုျပန္မယ္ဆိုရင္ ေလယာဥ္အခမဲ့စီးခြင့္ေပးမယ္လို႔ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရကေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုခံေနရတဲ့ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံဟာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးျပတ္ေတာက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News