တ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးမႈက ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ေျဖ႐ွင္းဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ေမ(၁၃)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဆာေဂး လာ့ေရာ့ဗ္နဲ႔ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံဆိုခ်ီၿမိဳ႕မွာ ေတြဆံုၿပီးေနာက္ျပဳလုပ္တဲ့ပူးတြဲသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္က အခြင့္အေရးနဲ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ထိန္း သိမ္းတာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒအေျခခံမူေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း ၀မ္ကေျပာပါတယ္။ ေစ့စပ္္ညွိႏိႈင္းမႈက တစ္လမ္းတည္းမ ဟုတ္ပဲ တန္းတူေျဖ႐ွင္းသင့္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မွာျဖစ္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အက်ိဳးစီးပြားကိုထိန္းသိမ္းၿပီး အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္သိကၡာကိုကာကြယ္ရမယ္လို႔လည္း ၀မ္ကေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံေရးဟာ တ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈသာမက ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးအလားအလာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔လည္း ၀မ္ကေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ႏို္င္ငံေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအဖြဲ႔ေတြက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းဖို႔နဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳး႐ွိတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေရာက္ဖို႔  အေမွ်ာ္အျမင္႐ွိရမယ္လို႔လည္းေျပာပါ တယ္။ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ ဇြန္လ(၁)ရက္ကစၿပီးထပ္တိုးခြန္ႏႈန္းတိုးျမွင့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။  အေမရိကန္က တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း ေဒၚလာ(၂၀၀)ဘီလီယံအေပၚ ေမလ(၁၀)ရက္ကစၿပီး (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္တိုးေကာက္ဖို႔ ေၾကညာအၿပီး အခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚလာတာပါ။

 

Related News