တနလၤာေန႔မွာဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကရာကတ္စ္ကိုတ႐ုတ္အစိုးရကဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသားေတြကိုေပးတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းေတြပါတဲ့ တ႐ုတ္ကုန္တင္ေလယာဥ္တစ္စင္းေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ေဆး၀ါးအေထာက္အ ပံ့ေတြပါ၀င္တဲ့ကုန္ပစၥည္း အေလးခ်ိန္(၇၂)တန္ေလာက္က္ို ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး လီေဘာင္႐ြန္ကဗင္နီဇြဲလားအစိုးရကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းေတြဟာတ႐ုတ္နဲ႔ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံတို႔ၾကားကာလ႐ွည္ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး႐ွိ တယ္ဆိုတာေဖာ္ျပေနတယ္လို႔ လီကေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံကိုပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေနတဲ့ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကိုတ႐ုတ္ အစိုးရရဲ႕အကူအညီေတြကသက္သာေလ်ာ့ပါးေစတယ္လို႔ ဗင္နီဇြဲလားက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးကားလို႔စ္ ဟမ္ဘာတိုအယ္ဗရာတိုဂြန္ ဇာလက္ကေျပာပါတယ္။ မတ္(၂၉)ရက္မွာတ႐ုတ္အစိုးရကဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံကိုအကူအညီပထမအသုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အ ျပင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီနဲ႔လျခမ္းနီအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း လွဴဒါန္းၿပီး ေဆး၀ါးနဲ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခအေနေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ေနေရးထိုင္ေရးအေျခအေနျမွင့္တင္တဲ့ေနရာမွာဗင္နီဇြဲလားအစိုးရအေနကအသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးထားပါတယ္။ 

 

Related News