(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ကို အေမရိကန္သံ႐ံုးေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေနေတြကို ပါလက္စတုိင္း ေဒသခံေတြ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါတယ္။ အေမရိကန္သံ႐ံုးကို အစၥေရးနဲ႔ပါလက္စတိုင္းပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနတဲ့ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ဆီေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အဂၤါေန႔မွာ ပထ မဆံုးအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေျခအေနေတြတိုးလာၿပီး ေနာက္ ပါလက္စတိုင္းေဒသခံေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ေမ(၁၄)ရက္မွာ အစၥေရး ကေန ေဂ်႐ုစလင္ကို အေမရိကန္သံ႐ံုးတရား၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေဂ်႐ုစလင္ကို အစၥေရးႏုိင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သံ႐ံုးေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးတခ်ိန္တည္းမွာ ပါလက္စတိုင္းကိုေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးအကူအညီေတြ ကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ “ပါလက္စတိုင္းနဲ႔ အစၥေရးတို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရာစုႏွစ္သေဘာတူညီခ်က္”လို႔ ေခၚတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေမရိကန္အစိုးရက သတ္မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါလက္စတိုင္းေတြရဲ႕အျမင္အရ အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္က အစၥေရးဘက္ကို ဘက္လိုက္ေနတာေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္းေတြက သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုၿပီး ထပ္ခါထပ္ခါေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

 

Related News