စည္းၾကပ္ခြန္ေတြတိုးျမွင့္ေကာက္ခံတာကအေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္တယ္ဆိုၿပီးအေမရိကန္ႏိုင္ငံကအခြန္သုေတသနအဖြဲ႔နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကသတိေပးေနပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ စည္းၾကပ္ခြန္တိုးေကာက္တဲ့အစီအစဥ္ကထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႔ကသတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ စုေပါင္းျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္(GDP)က (၀.၂၁)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၂)ဘီလီယံဖိုးေရ႐ွည္မွာေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မယ္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔ကျပဌာန္းခဲ့သလိုအခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္(၁၆၀၀၀၀)ေက်ာ္ကိုပ်က္စီးသြားႏုိင္တယ္လို႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္တက္က္စ္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းရဲ႕သုေတသနအရသိရပါတယ္။ တ႐ုတ္၊ မကၠဆီကို၊ ကေနဒါ၊ အိႏၵိယ၊ တူရကီနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)တို႔ကအေမရိကန္ကိုတံု႔ျပန္မယ္ဆိုရင္လည္းအခုအေျခအေနကိုအဆိုးဆံုးျဖစ္ေစလိမ့္မယ္ဆိုၿပီးယူဆေနတာပါ။

စည္းၾကပ္ခြန္အားလံုးကိုအျပည့္အ၀ခ်မွတ္မယ္လို႔ေၾကညာခဲ့မယ္ဆိုရင္ GDPတန္ဖိုးကေရ႐ွည္မွာ(၀.၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းသြားႏိုင္သလိုအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၈၈)ဘီလီယံဖိုးဆံုး႐ံႈးေစလိမ့္မယ္လို႔ သုေတသနမွာသတိေပးထားပါတယ္။ ေမ(၁၀)ရက္မွာ တ ႐ုတ္သြင္းကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၀၀)ဘီလီယံဖိုးကိုအခြန္တိုးေကာက္မယ္လို႔ အေမရိကန္ကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေမ(၁၃)ရက္မွာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၀၀)ဘီလီယံဖိုး႐ွိတဲ့ ေနာက္ထပ္တ႐ုတ္သြင္းကုန္စာရင္းကိုအေမရိကန္ကေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးစည္းၾကပ္ခြန္တိုးေကာက္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

 

Related News