စီးပြားေရးထိခိုက္ေနတဲ့ဆီးရီးယားႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြကစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့အေနနဲ႔ အရည္အေသြးနိမ့္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းေတြသံုးလာၾကလို႔ အရည္အေသြးနိမ့္ထုတ္ကုန္ေတြကို ႏုိင္ငံသားေတြကမသံုးၾကဘဲ အ၀တ္ေဟာင္းေစ်းကြက္ ကေတာ့ ပိုႀကီးထြားလာပါတယ္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံမွာႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးစစ္ျဖစ္ေနလို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာဒုကၡေတြ ႐ွိေန႐ံုတင္မကဘဲ စီးပြားေရးကိုလည္းဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းေတြျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ၀ယ္ႏိုင္စြမ္းကလည္းက်ဆင္းေနလို႔ အ၀တ္ေဟာင္းေတြ ၀ယ္ယူတာဟာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒမားစကတ္နားမွာ အ၀တ္ေဟာင္းေတြျပန္ေရာင္းတဲ့ ေစ်းတစ္ေစ်းက လူသိအမ်ားဆံုးေစ်းေတြထဲက တစ္ခုပါ။ စစ္မျဖစ္ခင္ကေတာ့ အဲဒီေစ်းမွာစီးပြားေရးေကာင္းခဲ့ေပမဲ့ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အသံုးျပဳၿပီးသားကုန္စည္ေတြကို ျပန္၀ယ္တဲ့လူေတြမ်ားလာၿပီး လက္႐ွိမွာေတာ့ အဲဒီေစ်းကေက်နပ္ေလာက္တဲ့အထိ ေစ်းစစ္ၾကတဲ့ေစ်း၀ယ္တဲ့လူေတြနဲ႔ ျပည့္ၾကပ္ေနပါၿပီ။ စစ္မျဖစ္ခင္ကထက္ အ၀တ္ေဟာင္းေတြျပန္ေရာင္းတဲ့ေစ်းကြက္က(၂)ဆေလာက္ႀကီးလာတယ္လို႔ အဲဒီေစ်းမွာ အ၀တ္ေဟာင္းေတြေတြျပန္ေရာင္းတဲ့ေစ်းသည္တစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ လက္႐ွိဆီးရီးယားက စီးပြားေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြက အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေနရလို႔ အရည္အေသြးမေကာင္းတာကလည္း အ၀တ္ေဟာင္းေစ်းကြက္ပိုႀကီးထြားလာေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ေစ်းကြက္ႀကီးထြား လာေပမဲ့ အရည္အေသြးပိုင္းတာ၀န္ယူႀကီး ၾကပ္ေပးမယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြမ႐ွိလို႔ အ၀တ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ သန္႔႐ွင္းမႈကလည္း စိတ္ပူစရာေကာင္းေနပါတယ္။

 

Related News