ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီမွာက်င္းပခဲ့တဲ့အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္႐ွိသမၼတဂ်ိဳကို ၀ီဒိုဒိုကပဲျပန္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။လူထုအံုႂကြမႈေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔စိုးရိမ္မႈေတြ႐ွိေနလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ဆံုးရလဒ္ေတြကိုတစ္ရက္ေစာၿပီးအဂၤါေန႔မွာေၾကညာခဲ့တာပါ။ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ာကာတာမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္(၃၂၀၀၀)ေလာက္ေနရာခ်ထားတယ္လို႔ AFPသတင္းေအဂ်င္စီကေဖာ္ျပပါတယ္။

အခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာဘာသာေရးအဓိကထားခဲ့တဲ့ျပင္းထန္တဲ့မဲဆြယ္မႈေတြ႐ွိခဲ့ေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလြတ္လပ္မွ်တမႈ႐ွိတယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူေတြကေျပာပါတယ္။ မဲအားလံုးရဲ႕(၅၅.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ီဒိုဒိုကရခဲ့ၿပီး(၄၄.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပရာဘို၀ိုကရခဲ့တယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေျပာပါတယ္။ဧၿပီ(၁၇)ရက္မွာမဲေပးခြင့္႐ွိသူ(၁၉၂) သန္းေက်ာ္ကေဒသလႊတ္ေတာ္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္တို႔အတြက္ အမတ္(၂၀၀၀၀)ေလာက္ကို ေ႐ြးေကာက္ခဲ့တာပါ။ ၀ီဒိုဒိုရဲ႕လက္႐ွိသမၼတသက္တမ္းမွာစီးပြားေရးမွန္မွန္တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News