ဂ်ပန္လက္ဖက္ရည္ယဥ္ေက်းမႈက လက္ဖက္ရည္အခမ္းအနားရဲ႕ႏွစ္လိုဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး အႀကီးဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလည္းျဖစ္လာပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကလက္ဖက္ရည္ခ်စ္သူ(၄)သန္းနဲ႔ အတူ မၾကာေသးခင္ႏွစ္ေတြအတြင္း ဂ်ပန္လက္ဖက္ရည္ေစ်းကြက္တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုအတုယူတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕လက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးတဲ့ယဥ္ေက်းမႈကထူးျခားတဲ့လကၡဏာေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့တယ္လို႔ ႐ွီဇိုကာစီရင္စုမွာ႐ွိတဲ့ လက္ဖက္ရည္ျပတိုက္က ဒုတိယျပတိုက္မွဴး မစ္ခ်ီ႐ူ ႐ွီ႐ိုင္ကေျပာပါတယ္။

လက္ဖက္ရည္ရဲ႕ အနံ႔နဲ႔အရသာကိုတန္ဖိုးထားတဲ့ တ႐ုတ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ရင္ ဂ်ပန္လက္ဖက္ရည္ယဥ္ေက်းမႈက လက္ဖက္ရည္သံုးပစၥည္းေတြ ကိုပိုအေလးေပးထားပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေထာင္လႊားမႈမ႐ွိတဲ့စ႐ိုက္ လကၡဏာကိုျပသတဲ့လက္ဖက္ရည္အခမ္းအနားရဲ႕ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့တဲ့သဘာ၀က ပိုၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သလို ေစ်းကြက္ပမာဏက ယြမ္သန္း(၅၀၀)ေက်ာ္အထိျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News