ၾကာသပေတးေန႔ကေန တနဂၤေႏြေန႔အထိက်င္းပမယ့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဥေရာပသမဂၢ(အီး ယူ)အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ(၂၈)ႏိုင္ငံက မဲေပးခြင့္႐ွိသူသန္း(၄၀၀)ေက်ာ္႐ွိေပမဲ့ မဲေပးသူေတြနည္းႏုိင္ေခ်႐ွိတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြကေျပာ ပါတယ္။ မဲေပးၿပီးေနာက္ အီးယူတရားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အမတ္(၇၅၁)ေနရာကို ျဖည့္သြားမယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဥ ေရာပလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးသူအေရအတြက္ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး (၁၉၇၉)ခုႏွစ္မွာ (၆၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့ရာ က (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ မဲေပးသူ(၄၃)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္သားေတြေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲေပးလာ ေအာင္ဆြဲေဆာင္ဖို႔ အီးယူဘက္ကစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုေနတယ္လို႔ အခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦး ဂ်ိဳဟန္ ဗန္အိုဗာဗယ္လ္ကေျပာပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢဟာ အက်ပ္အတည္းထဲေရာက္ေနၿပီး ဥေရာပစီမံ ကိန္းကေန ႏိုင္ငံသားေတြကလည္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပိုပိုၿပီးကင္းေအာင္ ေနလာၾကတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News