မာလာ၀ီႏိုင္ငံမွာ  ေနာက္(၅)ႏွစ္မွာ ဘယ္ပါတီက ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာဆံုးျဖတ္ဖို႔ မာလာ၀ီႏိုင္ငံသား ေတြက ေမ(၂၁)ရက္မွာမဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ မာလာ၀ီႏိုင္ငံမွာ  ေနာက္(၅)ႏွစ္မွာဘယ္ပါတီက ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ မာလာ၀ီႏိုင္ငံသားေတြက ေမ (၂၁)ရက္မွာမဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတ၊ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသအစိုးရေကာင္စီ၀င္တို႔ကိုမဲေပးဖို႔ စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့မဲ ဆႏၵ႐ွင္(၆.၈)သန္းေက်ာ္အတြက္ မဲ႐ံုေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာ႐ွိေတြက မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြကိုဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵ႐ွင္ကဒ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုး ေနတဲ့မဲေပးသူေတြကို သူတို႔ရဲ႕အမည္ေတြက စာရင္းတင္သြင္းထားတဲ့အမည္စာရင္းမွာ ႐ွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မဲေပးခြင့္ေပး ထားပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲကေနႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ မဲေပးသူ ဘင္စန္ အီကာဘီဂ်ီရာ ကေျပာပါတယ္။ လက္႐ွိသမၼတ ပီတာမူသာရီကာက ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ မူသာရီကာ ဟာ ဒုတိ ယသမၼတေဟာင္း ေဆာလို႔စ္ခ်ီလီမာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာအႀကီးဆံုးပါတီေခါင္းေဆာင္ လာဇာ့စ္ခ်ာကရီရာတို႔ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ရင္ ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး (၈)ရက္အၾကာမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကိုေၾကညာမွာပါ။

 

 

Related News