အိႏိၵယအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္႐ွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရန္ဒရာမိုဒီဦးေဆာင္တဲ့ အာဏာရ(BJP)ပါတီကအႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔ အိႏိၵယေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္(ECI)ကေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအႏုိင္ရမႈဟာ(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ကေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ (BJP)ပါတီ ကအေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္အႏိုင္ရ႐ွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (BJP)ပါတီဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္ တစ္ မဟာမိတ္ပါတီက ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာအမတ္ေနရာ(၃၀၀)ေက်ာ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုဒီဟာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ျပန္ ေ႐ြးေကာက္ခံရလိမ့္မယ္လို႔ယူဆေနၾကပါတယ္။

အႀကီးဆံုးအတိုက္အခံပါတီ အိႏိၵယအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္ မွာ အမတ္ေနရာ(၄၇)ေနရာရခဲ့ပါတယ္။ အိႏိၵယပါလီမန္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီးဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ အမတ္ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရတဲ့ပါတီ (ဒါမွမဟုတ္) ပါတီမဟာမိတ္အဖြဲ႔က အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ အခြင့္အေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးမႈေတြကို ဧၿပီ(၁၁)ရက္ကေန ေမ(၁၉)ရက္အထိက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

Related News