အီဂ်စ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုင္႐ိုနဲ႔အလွမ္းေ၀းတဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ အီဂ်စ္လူငယ္တစ္စုဟာ ထူးဆန္းၿပီး႐ွားပါးတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ ကင္းၿမီးေကာက္ ေမြးျမဴတဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး လက္႐ွိမွာေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္လူငယ္တစ္စုရဲ႕ ကင္းၿမီးေကာက္ေမြးျမဴတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ အခုခ်ိန္မွာေအာင္ျမင္မႈေတြရေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဘယ္ လိုစီးပြားေရး လုပ္သလဲဆိုရင္ေတာ့ ကင္းၿမီးေကာက္ေတြရဲ႕အဆိပ္ကို ေဒသေဆး၀ါးကုမၸဏီေတြဆီ ေရာင္းခ်ၾကတာပါ။ အဲဒီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက အက်ိဳးအျမတ္ ႐ွိတယ္ဆိုေပမဲ့ လူအမ်ားစုအတြက္ေတာ့အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုင္႐ိုကေန အလွမ္းေ၀းတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ ကင္းၿမီးေကာက္ေမြးျမဴတဲ့ ႐ွားပါးတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အီဂ်စ္လူငယ္တစ္စု ကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ပမာဏအလြန္နည္းတဲ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အဆိပ္ၿခံလို႔ေခၚတဲ့ စီမံကိန္းကိုသူတို႔တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆး ၀ါးကုမၸဏီေတြအတြက္ ကင္းၿမီးေကာက္ေတြရဲ႕ အဆိပ္ကိုထုတ္ၾကပါတယ္။ ကနဦးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ ကင္းၿမီးေကာက္ေမြးျမဴတဲ့စီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ေထာင္နဲ႔ စလုပ္ႏိုင္ၿပီး (၁၆)စတုရန္းမီတာ႐ွိတဲ့ အခန္းလည္း႐ွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကင္းၿမီးေကာက္အေကာင္(၁)ေထာင္ေလာက္ကေန အဆိပ္(၁)ဂရမ္ေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္ႏုိင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အဆိပ္ကို အေျခာက္ခံတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးရင္ေတာ့ အီဂ်စ္ျပည္တြင္းမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၀၀)နဲ႔ေရာင္းခ်ပါတယ္။

အဲဒီအဆိပ္ေတြကိုေတာ့ ေဆး၀ါးေတြ အျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး ပဋိဇီ၀ေဆးေတြ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြနဲ႔ တျခားေဆး၀ါး ေတြအျဖစ္အသံုးျပဳပါတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ အက္႐ွရီနဲ႔ သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ကင္းၿမီးေကာက္ေမြးျမဴတဲ့လုပ္ငန္းကိုစတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္အဆိပ္ၿခံ(၁)ဒါဇင္နဲ႔ ကင္းၿမီးေကာက္(၅)ေသာင္း ေလာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ကင္းၿမီးေကာက္ေတြဟာ ေတာထဲမွာဆိုရင္ႏွစ္(၂၀)ေလာက္အထိ႐ွင္သန္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လို အပ္တဲ့သူတို႔ရဲ႕ အဆိပ္ေတြဟာ မစင္ၾကယ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဆိပ္ၿခံမွာ(၆)လေလာက္ပဲအသံုး၀င္ပါတယ္။ အဆိပ္ေတြမစင္ ၾကယ္ေတာ့တဲ့ ကင္းၿမီးေကာက္ ေတြကိုေတာ့ အေျခာက္ခံ၊ ႀကိတ္ေခ်ၿပီး အမႈန္႔ေတြကိုေတာ့ အလွကုန္ပစၥည္းေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

 

Related News