တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ 5Gနည္းပညာသံုးထားတဲ့ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ ေဆး႐ံုေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာ 5Gနည္းပညာသံုးေျဖ႐ွင္းနည္းနဲ႔ စီမံကိန္းသစ္(၂)ခုက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ ေဆာင္မႈေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္(၃)ႏွစ္မွာ 5Gနည္းပညာထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို (၃၀)ရာခိုင္နႈန္းျမွင့္တင္ဖို႔ တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဟူေဘးျပည္နယ္မွာ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာက ၀ူဟန္ေဟာင္႐ွင္နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈကုပၼဏီနဲ႔ ပထမ ဆံုး5Gစက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းက ႀကီးမားတဲ့5G အင္တာနာထုတ္လုပ္ဖို႔ ဧၿပီကစၿပီး 5Gထုတ္လုပ္မႈလိုင္းနဲ႔စ တင္ခဲ့ပါတယ္။ 5Gကြန္ရက္က ထုတ္လုပ္မႈလိုင္းေတြနဲ႔အခ်က္အလက္ေတြစုေဆာင္းတဲ့အခ်ိန္ကို (၁၀)မီလီစကၠန္႔ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါ တယ္။ ၀ူဟန္တကၠသိုလ္၊ ဂ်ိဳနန္ေဆး႐ံုနဲ႔ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတို႔က ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ 5G မဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမူေဘာင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈက ေဆး႐ံုမွာ တန္းစီဖို႔မ လိုဘဲ လူနာေတြကဆရာ၀န္နဲ႔ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ကုသေရးအတြက္အႀကံဥာဏ္ေတြရႏိုင္ပါတယ္။ 5G နည္းပညာက ကင္မရာေတြက တစ္ဆင့္ဗီဒီယို႐ုပ္ပံုေတြကို ကူးေျပာင္းႏိုင္႐ံုသာမက လူနာေတြရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကိုပါသိႏိုင္တယ္လို႔ ဂ်ိဴနန္ေဆး ႐ံု၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

 

Related News