အခုႏွစ္မွာ5Gဖုန္းေတြရဲ႕ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းဟာအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄၄၆)ေဒၚလာ႐ွိေနေပမဲ့ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာအဲဒီ5Gဖုန္းေတြရဲ႕ေစ်း ႏႈန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၈၉)ေဒၚလာအထိေစ်းေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းကုမၸဏီေတြကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕အဓိကတယ္လီဖုန္းကုမၸဏီ(၃)ခုနဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္တယ္လီဖုန္းကုမၸကီတို႔ကို 5Gလိုင္စင္ေတြၾကာသပေတးေန႔မွာ တ႐ုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ နည္းပညာအခ်က္အလက္၀န္ႀကီးဌာနကခြင့္ျပဳခ်ထားေပးလိုက္ပါတယ္။ 5Gဖုန္းေတြနဲ႔ ကိရိယာေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္း ေၾကာင့္ စားသံုးသူေတြအထိတ္တလန္႔ျဖစ္သြားႏုိင္တာေၾကာင့္ ခ်ိဳင္းနားမိုဘိုင္း၊ ခ်ိဳင္းနားတယ္လီကြန္းမ္နဲ႔ ခ်ိဳင္းနားယူနီကြန္းမ္တို႔ က ေစ်းကြက္အလားအလာနဲ႔ အာမခံကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ႐ွိတာေၾကာင့္ 5Gဖုန္းေစ်းေတြက်သြားလိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္ေနၾကတာ ပါ။ ေဘက်င္းကစားသံုးသူေတြကေတာ့ 5Gအစီအစဥ္ေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္းႏႈန္းထားမ်ိဳးကိုလိုခ်င္တယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CCTV႐ုပ္သံကိုေျပာပါတယ္။ 5Gအစီအစဥ္ေတြအတြက္လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ့ေစ်းႏႈန္းမ်ိဳးကိုသတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကတယ္လီဖုန္းကုမၸဏီ(၃)ခုကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတစ္၀န္းကၿမိဳ႕ေတြမွာ စမ္းသပ္မႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အ ျပင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြဆီကို5Gနည္းပညာတျဖည္းျဖည္း၀င္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

 

Related News