ေသာၾကာေန႔မနက္ပိုင္းမွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားသံသယတရားခံ(၉၄)ေယာက္ကို တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြၿခံရံၿပီးစပိန္ႏုိင္ငံကေန တ ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျပန္လက္လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာဖုန္းဆက္လိမ္လည္တယ္ဆိုတဲ့သံသယတရားခံေတြကိုအဲဒီပမာဏနဲ႔ ပထမဆံုးျပန္လႊဲေျပာင္းယူခဲ့တာပါ။ (၉၆)ေယာက္စလံုးက ထိုင္၀မ္ကၽြန္းကျဖစ္ၿပီးနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဖုန္းဆက္လိမ္လည္မႈအတြက္ (၃) ႏွစ္ၾကာပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းစပိန္ႏုိင္ငံမွာထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာပါ။ ထိုင္၀မ္ကၽြန္းကသံသယတရားခံ(၂၁၈)ေယာက္ အပါအ၀င္ သံသယတရားခံ(၂၂၅)ေယာက္ကိုပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္းသံသယတရားခံ(၂၂၅)ေယာက္ကိုတ႐ုတ္ႏိုင္ ငံကစပိန္ႏုိင္ငံဆီကေနလႊဲေျပာင္းယူခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံကေဖာ္ျပပါတယ္။

 

Related News