တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ေတြမွာ ဇြန္(၁၂)ရက္က မိုးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးခဲ့ၿပီး လူ(၁၇)ေယာက္ေသဆံုးၿပီး (၉)ေယာက္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ကြမ္႐ွီကြ်မ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသက ၿမိဳ႕(၆)ၿမိဳ႕နဲ႔ ေကာင္တီ(၃၈)ခုမွာ ဇြန္(၁၂)ရက္က အဆက္ မ ျပတ္မိုး႐ြာတာေၾကာင့္ လူ(၅)သိန္းေက်ာ္ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး (၁၇)ေယာက္ေသဆံုးၿပီး (၉)ေယာက္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။

 ေကြက်ိဳးျပည္ နယ္ကေကာင္တီ(၄၃)ခုမွာ႐ွိတဲ့ေလ့လာေရးစခန္း(၂၃၅)ခုမွာ ဇြန္(၁၁)ရက္ကေန(၁၂)ရက္အထိမိုးႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ႐ွဳေဒါင္းၿမိဳ႕မွာ မိုးေရခ်ိန္(၁၀၄)မီလီမီတာအထိေရာက္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ားစုေရထဲေမ်ာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒသအစိုးရ၊ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲ ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ မီးသတ္ဌာနတို႔က အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္႐ွိၿပီး လူ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ပါ တယ္။ စူရန္းေကာင္တီမွာ မိုးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈသက္သာေစဖို႔ ယာဥ္ထိန္းရဲ ေတြက သတိေပးလမ္းေၾကာင္းေတြတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။

လယ္ယာေျမ(၁၀၆.၆၇)ဟက္တာေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လမ္းေတြပ်က္ စီးသလို (၁၀)နာရီေက်ာ္ၾကာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ၀န္မိုေကာင္တီမွာ ဇြန္(၁၂)ရက္က မိုးေရ ခ်ိန္(၁၄၃.၉)မီလီမီတာ႐ွိခဲ့ၿပီး အိမ္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြေရလႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ေက်ာင္း သား(၃၀၀)ေက်ာ္ကို ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။  ဖူဂ်န္းျပည္နယ္၊ ေလာင္ရန္းၿမိဳ႕မွာ ေရလႊမ္းမုိးမႈေတြျဖစ္ခဲ့ၿပီး လမ္း တခ်ိဳ႕ကို မျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္၊ လီခ်န္းေကာင္တီမွာ မိုးေရခ်ိန္ (၁၇၄.၂)မီလီမီတာအထိေရာက္ ခဲ့ၿပီး ေျမနိမ့္ပိုင္းလမ္းေတြမွာ (၁.၅)မီတာအထိေရျမဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအရာ႐ွိေတြနဲ႔ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြက အရံရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုေစ လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News