သူ႔အမႈသည္ကတ႐ုတ္ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားက်န္းယင္ယင္ကိုသတ္ခဲ့တယ္လို႔အမႈအတြက္စြပ္စြဲခံထားရတဲ့အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားဘရန္႔ ခရစၥတန္ဆန္ရဲ႕ေ႐ွ႕ေနကဗုဒၶဟူးေန႔မွာ၀န္ခံခဲ့ေပမဲ့ ခရစၥတန္ဆန္ကေတာ့ အျပစ္မ႐ွိဘူးလို႔ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ဇြန္(၉)ရက္မွာေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့အီလီႏိြဳက္စ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားက်န္းယင္ယင္ကိုေသဆံုးေစခဲ့တဲ့ျပန္ေပးဆြဲမႈစြဲခ်က္အတြက္ သူ႔မွာအျပစ္မ႐ွိဘူးလို႔ ခရစၥတန္ဆန္ကျငင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ တရားခံေ႐ွ႕ေနေဂ်ာ့ တာဆက္ဖ္ကေတာ့ က်န္းကိုခရစၥတန္ဆန္ကသတ္ခဲ့တယ္လို႔ တရား႐ံုးကိုေလွ်ာက္တင္ခ်က္မွာေျပာပါတယ္။

အမိန္႔မခ်ခင္မွာတရားၿပိဳင္ေဆြးေႏြးစရာေတြ႐ွိေသးသလို သူ႔ဘ၀ အတြက္ တရားရင္ဆိုင္ေနရတာလို႔ တာဆက္ဖ္ကေျပာတာပါ။ အခုတရားခြင္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကက်န္းဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့တရားခြင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗုဒၶဟူးေန႔တရားခြင္ဟာလာမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာေပၚထြက္လာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြအတြက္ သဲလြန္စေတြထြက္လာပါတယ္။

 

Related News