တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ခ်န္ဒူၿမိဳ႕မွာ အဂၤါေန႔ကေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ပန္ဒါ၀က္၀ံမေလးတစ္ေကာင္ဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၄၂.၈) ဂရမ္သာ႐ွိၿပီး ကမာၻ႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္အနည္းဆံုးပန္ဒါ၀က္၀ံေပါက္ေလးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၾကက္ဥတစ္လံုးရဲ႕အေလးခ်ိန္နဲ႔ညီမွ်တဲ့ (၄၂.၈)ဂရမ္သာ႐ွိတဲ့ ပန္ဒါ၀က္၀ံအမတစ္ေကာင္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ စီခြ်မ္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခ်န္ဒူမွာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္အနည္းဆံုးပန္ဒါ၀က္၀ံေပါက္ေလးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကၾကာသပ ေတးေန႔မွာေျပာပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ပန္ဒါ၀က္၀ံအမတစ္ေကာင္ကို ခြ်င္ဒါ၀က္၀ံမႀကီးက ပန္ဒါ၀က္၀ံေမြးျမဴေရးရဲ႕ ခ်န္ ဒူသုေတသနအေျခစိုက္စခန္းမွာ အဂၤါေန႔က ေမြးဖြားခဲ့တာပါ။ အေလးခ်ိန္နည္းတဲ့ပန္ဒါ၀က္၀ံေပါက္နာမည္ကို ခ်န္းဖန္လို႔ေပးထား ၿပီး သူ႔အစ္မနာမည္ကိုေတာ့ ခ်န္းလန္လို႔ေပးထားတာပါ။

ခ်န္းလန္ရဲ႕ကိုယ္အေလးခ်ိန္က (၁၇၁.၉)ဂရမ္႐ွိပါတယ္။ ပန္ဒါ၀က္၀ံ ေပါက္ေလးေတြက လက္႐ွိမွာတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္႐ွိေနၿပီး ေန႔ညမျပတ္ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခဲ့တဲ့ အေျခစိုက္စခန္းကေလ့လာ သူေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ တာ၀န္႐ွိသူတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။ ခ်န္းဖန္ကိုမေမြးခင္ ခ်န္ဒူသုေတသနအေျခစိုက္စခန္း မွာ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္က ၀ူယီေခၚပန္ဒါ၀က္၀ံေပါက္ေလးက ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၅၁)ဂရမ္နဲ႔ ကမာၻ႔ကိုယ္အေလးခ်ိန္အနည္းဆံုးအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ၿပီး ၀ူယီဟာအခုဆိုရင္ကိုယ္အေလးခ်ိန္(၁၃၂)ကီလိုဂရမ္႐ွိေနပါၿပီ။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာအထိ ခ်န္ဒူသုေတသန အေျခစိုက္စခန္းမွာစုစုေပါင္းပန္ဒါ၀က္၀ံ(၂၈၄)ေကာင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္႐ွင္တဲ့ႏႈန္း(၉၈)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိပါတယ္။

 

Related News