ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာ အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ အဂၤါေန႔မွာေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အီဘိုလာေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ယူဂန္ဒါ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကအတည္ျပဳပါတယ္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာ အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ဇြန္(၁၄)ရက္က ယူဂန္ဒါက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကေၾကညာၿပီးေနာက္ အီဘို လာေရာဂါနဲ႔ေသဆံုးသူ(၂)ဦး႐ွိလာၿပီလို႔ အတည္ျပဳပါတယ္။ လူနာေတြက မိသားစု၀င္(၆)ဦး႐ွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုကျဖစ္ၿပီး အီဘို လာေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံကေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔ခရီးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးက အီဘိုလာေရာဂါ နဲ႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္(၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးနဲ႔ သူ႕ရဲ႕အဖြားတို႔ဟာယူဂန္ဒါကိုျပန္လာၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္ ၾကည့္ရာမွာ အီဘိုလာေရာဂါပိုး႐ွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အသက္(၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ေယာက်္ားေလးကဇြန္လ(၁၁)ရက္မွာ အီဘိုလာ ေရာဂါနဲ႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သူရဲ႕အဖြားကေတာ့ဇြန္(၁၃)ရက္မွာေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ယူဂန္ဒါက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ အီမန္ ႏ်ဴရယ္အန္နီဘူးနားကေျပာပါတယ္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာအီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားေနတဲ့အေျခအေနက လက္႐ွိမွာထိန္းခ်ဳပ္လို႕ရတဲ့ အေျခအေနမွာ႐ွိေနတယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)အရာ႐ွိေတြက ေျပာပါတယ္။ ယူဂန္ဒါနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းကြန္ဂိုနဲ႔နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္မွာေရာဂါကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံေတြနဲ႔ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းေတြကိုအ႐ွိန္ျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ သံသယ႐ွိတဲ့သူေတြကို ေရာဂါမပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာပါ။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္က  အီဘိုလာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ(၂၀)ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ 

 

Related News