တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ တံတားတစ္စင္းက်ိဳးက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမစ္ထဲျပဳတ္က်သြားခဲ့တဲ့SUVကားအျဖဴေရာင္ ကိုေဒသကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြရဲ႕အားထုတ္မႈနဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာျပန္ဆယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီSUVကားကျပဳတ္က်သြားတဲ့ ယာဥ္ႏွစ္စီးထဲကတစ္စီးျဖစ္ၿပီး ေဟယြမ္ၿမိဳ႕က ေဒါင္ဂ်န္ျမစ္ထဲကိုထိုးက်ခဲ့တာပါ။ ဆယ္တင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ကားထဲမွာလူတစ္ေယာက္မွ မေတြ႔ခဲ့ရဘူးလို႔သိရပါတယ္။ တံတားက်ိဳးက်ၿပီးေနာက္ လူ(၂)ေယာက္ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လည္းလက္႐ွိအခ်ိန္အထိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲပါ။ စေနေန႔မွာေပ်ာက္ဆံုးေနသူေတြကို႐ွာေဖြရင္း SUVကားကိုေတြ႔႐ွိခဲ့တာလို႔ကယ္ ဆယ္ေရးသမားေတြကေျပာပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေဒါင္ဂ်န္ျမစ္ေရ(၃၀)စင္တီမီတာေလ်ာ့က်ခဲ့လို႔ ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးသ ေဘၤာေတြနဲ႔ တံတားေအာက္မွာေပ်ာက္ဆံုေနသူေတြကို ေန႔ညမျပတ္႐ွာေဖြေနပါတယ္။ ေဒါင္ဂ်န္တံတားဟာ အေကြး(၆)ခုပါတဲ့ တံတားျဖစ္ၿပီး (၁၉၇၂)ႏွစ္မွာစတင္အသံုးျပဳခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News